Muratpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi No : 64 Yakutiye /ERZURUM
(0442) 442 0 666
ebuishakvakfi@gmail.com

Hakkımızda

Ebu İshak Vakfı 1991 yılında Erzurum’lu esnaf ve hayır sever vatandaşların katkılarıyla kurulmuş Erzurum’un yerel sivil toplum kuruluşudur. Vakfımız ismini günümüzden asırlar önce Erzurum’da aşevi ve vakıf hizmetleri ile ilim, kültür ve medeniyet ihyası için gayret gösteren Ebu İshak Kâzerunî Hazretlerinden almıştır.

Ebu İshak Hazretleri İslam yolunda Ehli Sünnet itikadının yayılmasında çok gayret sarf etti. Onun irşat faaliyetleri neticesinde etraf memleketlerde iman nuru parlayıp Müslümanlar çoğaldı. Her tarafta zaviyeler, vakıf ve müesseseler kuruldu. Talebeleri İslam dinini yaymak için seferber oldular. Cihat niyetiyle ordular halinde civar beldelere dağıldılar. Kendiside birçok kazalara katılıp İslam’ın yayılması, insanlığın kurtuluşu için ilim ve kılıçla cihat etti. Cuma günleri toplanan orduya vaaz ve nasihatlerde bulunurdu. Onlara cihat ve gazanın faziletini anlatıp cihada teşvik ederdi. Müslümanlar bu vaazları sayesinde aşka gelip ihlâs ile kâfirler üzerine yürüyüp zaferler kazandılar. Kazerun Hazretleri her yıl mücahitlerini bizzat teftiş ederek onların silahlandırılması ve giyim-kuşamı ile yakından meşgul olurdu. Ordu sefere gittiğinde kendisi manevi başkumandan olarak devamlı dua ederdi. Mücahit ordusu Çine, Hindistan’a gitti. Bir kısmı da Anadolu’ya Rumlar üzerine cihad etti. Böylece Anadolu’ya İslamiyet’in yayılmasına çalıştılar.

Vakfımız da asırlar önce başlatmış olduğu vakıf medeniyeti kültürü ile din, dil, ırk ve mezhep ayırmaksızın insanların ihyası ve hidayeti için çaba gösteren ve bu meziyetleri bizlere miras bırakan diğergam ecdadımızdan aldığı kutlu sancağı daha ileri taşımak için azimle ve gayretle çalışmalarına devam etmektedir.

Call Now ButtonŞimdi İletişime Geç