" yardımlarınızı yoksula ulaştıran hizmet kervanı.. "

Hakkımızda

Bilgilendirme

Ebu İshak Vakfı Hakkında

Ebu İshak Vakfı Hakkında

   Vakıf, infak duygusunun müesseleleştiği, sevgi, şefkat ve merhamet duygularının tezahür ettiği İslam medeniyetinin en büyük kurumlarındandır.

   Vakıf, Yaratan'dan ötürü yaratılanlara şefkat nazarının kendisine yer bulduğu, bir elin verdiğini diğer elin görmemesinin başka ifade şeklidir.

   Yaklaşık olarak bin yıl önce Ebu İshak Kazeruni tarafından başlatılan hasta, düşkün, aciz ve yoksul halka hizmet çalışmaları, asırlar sonra onun adına kurulan Ebu İshak Vakfı, 1991 yılından bu yana aynı coşku ve heyecanla yoluna devam etmektedir.

   Yardımsever vatandaşlarımız sayesinde Erzurum'un zor hayat şartlarında yaşamını sürdürmeye çalışan yoksul ve aciz insanlarımıza uzanan bir el olan kurumumuz , bu hizmet kervanının devam etmesi için çalışma kararlılığı ve azmi içerisindedir. Allah'ın yardımı, halkımızın himmet ve duası yegane ümidimizdir.

Galeri